Rada Nadzorcza Banku

 • Piszczek Tadeusz - Przewodniczący
 • Górka Józef - Z-ca Przewodniczącego
 • Budz Jan - Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Budzyński Stanisław
 • Nowobilska Karolina
 • Kuchta Maria
 • Pracuch Grażyna
 • Hodorowicz Jan
 • Machaj Jan
 • Mirga Jan
 • Pająk Edward
 • Długi Józef