Podpis elektroniczny

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, którzy są zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej, za pomocą programu Płatnik lub innego programu spełniającego określone warunki, muszą te dokumenty opatrzyć podpisem elektronicznym. Złożenie tego podpisu jest możliwe przy użyciu odpowiedniego certyfikatu.

Od 21 lipca 2009 r., zgodnie z komunikatem ZUS, nie będą przyjmowane przesyłki dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, podpisane przy użyciu certyfikatów klucza publicznego. Od tego dnia wszystkie przekazywane do ZUS dokumenty elektroniczne będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikaty takie wraz z urządzeniem do składania podpisu można nabyć bezpośrednio w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym , ul. Kościuszki 56, Bukowina Tatrzańska , tel. 18 20 012 30.

Zaletą bezpiecznego podpisu jest jego indywidualność i przypisanie do konkretnej osoby. Podpis jest niemożliwy do podrobienia i daje możliwość pełnej weryfikacji osoby, która go złożyła.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.)