Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA z myślą o klientach indywidualnych stworzył konta dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Do Państwa wyboru przedstawiamy konta różniące się przywilejami, oprocentowaniem oraz dostępnym pakietem usług:

 1. Rachunek a,vista (tzw. zielona książeczka)
 2. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)
  • zapewniający bezpieczeństwo zgromadzonych środków pieniężnych,
  • dodatkowy zysk z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na ROR oraz możliwość otwierania lokat oszczędnościowych,
  • oszczędność pieniędzy - brak opłat za założenie konta,
  • dobrze wykorzystany czas - przelewy i sprawdzenie konta przez Internet- 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez potrzeby wizyty w Banku,
  • szybki kredyt lub pożyczka - kiedy tylko potrzebujesz korzystasz z Debetu lub kredytu konsumpcyjnego w ROR,
  • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
  • możliwość przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych,
  • możliwość regulowania poleceń zapłaty zaakceptowanych przez Posiadacza ROR,
  • międzynarodowa karta płatnicza VISA i MasterCard dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
  • możliwość regulowania przez Bank stałych opłat (czynsz, energia, telefon).


Posiadaczem rachunku osobistego może być każdy kto spełnia jeden z następujących warunków:

 • osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR całości lub części swego wynagrodzenia;
 • emeryt, rencista, który zleci instytucji ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na swoje konto osobiste;
 • osoba, która zadeklaruje wysokość comiesięcznych wpłat gotówkowych dokonywanych na swoje konto osobiste.