Oprocentowanie

Rachunki Bankowe
A`Vista 0,05%
ROR 0,01%
R-ki Bieżące (Firmowe)

0,00%Lokaty Terminowe Złotowe dla osób fizycznych
(zakładane w Banku oraz bankowości internetowej)
od dnia 10.07.2020r.

Okres deponowania % zmienny
1 miesiąc 0,01 %
2 miesiące 0,01 %
3 miesiące 0,01 %
3 miesiące ( z możliwością dopłaty) 0,01 %
5 miesięcy 0,01 %
6 miesięcy 0,10 %
6 miesięcy ( z możliwością dopłaty) 0,10 %
9 miesięcy 0,10 %
12 miesięcy 0,40 %
12 miesięcy ( z możliwością dopłaty) 0,40 %
24 miesiące 0,45 %
36 miesięcy 0,50 %

 

Lokaty Terminowe Złotowe dla podmiotów prawnych
(zakładane w Banku oraz w bankowości internetowej)
od dnia 10.07.2020r.

Okres deponowania % zmienny
7 dni 0,01 %
1 miesiąc 0,01 %
2 miesiące 0,01 %
3 miesiące 0,01 %
5 miesięcy 0,01 %
6 miesięcy 0,01 %
9 miesięcy 0,01 %
12 miesięcy 0,10 %


Lokaty Terminowe Złotowe dla samorządów
(zakładane w Banku oraz w bankowości internetowej)
od dnia 10.07.2020r.

Okres deponowania % zmienny
7 dni 0,01 %
1 miesiąc 0,01 %
2 miesiące 0,01 %
3 miesiące 0,01 %
5 miesięcy 0,01 %
6 miesięcy 0,01 %
9 miesięcy 0,01 %
12 miesięcy 0,10 %
24 miesiące 0,15 %
36 miesięcy 0,20 %

 Lokaty terminowe walutowe
od dnia 05.06.2020r.
Okres deponowania EUR USD
1 miesiąc 0,01 % 0,01 %
3 miesiące 0,01 % 0,01 %
6 miesięcy 0,01 % 0,01 %
12 miesięcy 0,01 % 0,01 %