Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA, za rok 2017, została przeprowadzona przez Zebranie Przedstawicieli  w dniu 21.05.2017 roku. Zebranie Przedstawicieli  pozytywnie oceniła stosowanie Zasad wprowadzonych „Polityką Zarządzania Ładem Korporacyjnym w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym".