Skip to main content
  • Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA, za rok 2022, została przeprowadzona przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.06.2023 roku. Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło stosowanie zasad wprowadzonych „Polityką zarządzania Ładem Korporacyjnym w BSZG KARPATIA".

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj