• Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

1. Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystajac z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku.

2. Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną.

3. Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://.

4. Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (symbol kłódki w oknie przeglądarki).

5. Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.

6. Nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom.

7. Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych).

8. Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki.

9. Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym.

10. Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall),

11. Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna.

12. Regularnie aktualizuj system operacyjny oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej.

13. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu, zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu - najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.

14. Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia -⁠ Wyloguj .

Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

Istotne informacje o cyberbezpieczeństwie

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj