Skip to main content
 • Podstawowy Rachunek Płatniczy

  Podstawowy Rachunek Płatniczy

  Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA z dniem 8 sierpnia 2018 r. wprowadza do oferty nowy produkt - Podstawowy Rachunek Płatniczy.

  Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne.

  Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku i pod numerem telefonu 801-011-086.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj