Aktualności

WIRON – informacje dla Klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych,...

więcej...

SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW!

Miło nam poinformować, iż nasi Pracownicy z sukcesem biorą udział w konkursach organizowanych przez firmy współpracujące z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA. W dniu 3 marca b.r. Dyrektor...

więcej...