Aktualności

Bank Spółdzielczy KARPATIA uczestnikiem Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej

W dniach 20-21.09.2022 w Warszawie roku miało miejsce kolejne Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej. Tradycyjnie organizatorem konferencji był Związek Banków Polskich.
W tym roku tematem obrad były konsekwencje wydarzeń ostatniego roku, tj. pandemii, wojny na Ukrainie, wakacji kredytowych, inflacji, wysokości i charakteru stóp procentowych.

Jednym z uczestników panelu pod wiodącym tytułem „Model biznesowy bankowości spółdzielczej – wyzwania wynikające ze zmian w otoczeniu geopolitycznym i ekonomicznym, wnioski z dotychczasowych osiągnięć” był Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Pan Edward Tybor.

Wraz z nim w panelu uczestniczyli Pan Bartłomiej Kublik Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Piotr Kaczyński Prezes Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego oraz Pan Dariusz Wojciechowski Prezes Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
Panel poprowadził Pan Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Paneliści zwrócili uwagę na konsekwencje dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego, prawnego oraz politycznego dla bankowości spółdzielczej, podkreślając iż proces zmian nie został jeszcze zakończony.
Model bankowości spółdzielczej determinowany jest oczekiwaniami  Klientów, wymaganiami organów nadzorczych oraz niejednolitą polityką informatyzacji i wyzwaniami technologicznymi w ramach poszczególnych zrzeszeń.
Prezes Edward Tybor zwrócił uwagę na konieczność przekazywania powtarzalnych i powielanych czynności bankowych do komórek wspólnych, przystosowanych i wyspecjalizowanych w ramach zrzeszenia lub banku zrzeszającego.

Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej objęło:

  • 7 bloków tematycznych i 7 paneli dyskusyjnych
  • uczestniczyło w nim ponad 450 osób
  • wzięło udział 42 prelegentów i panelistów
  • zaprezentowały się 24 firmy partnerskie.

Sprawdź relacje z wydarzenia na https://alebank.pl/tag/forum-liderow-bankow-spoldzielczych-flbs/