Aktualności

Dyrektywa PSD2

We wrześniu zmienia się prawo w Unii Europejskiej. W życie wchodzi Dyrektywa o Usługach Płatniczych PSD2, która zwiększy bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. W wyniku jej wdrożenia wprowadzamy nowe rozwiązania w bankowości elektronicznej. Najważniejsze zmiany to:

  • Zmiana sposobu logowania
    Wkrótce - oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej - podczas logowania poprosimy Cię także o hasło SMS lub zatwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej.
  • Nowy sposób potwierdzania operacji
    Wprowadzamy nową metodę potwierdzenia operacji zlecanych w bankowości internetowej. Oprócz hasła SMS dyspozycję potwierdzisz również w aplikacji mobilnej - PIN-em.
  • Krótszy czas bezczynności
    Jeśli zalogujesz się do bankowości internetowej i przez 5 minut nie wykonasz żadnej czynności, przerwiemy Twoją sesję i wylogujemy Cię automatycznie. Aby dalej korzystać z bankowości internetowej, wystarczy ponownie się zalogować.

Zmiany wprowadzimy do 14 września. Dokładną datę udostępnienia nowych rozwiązań podamy niebawem na stronie logowania do bankowości internetowej.