Ważna informacja - zmiana nazwy Banku

24-07-2020

Szanowni Państwo

Miło nam jest poinformować, że z dniem 16 lipca 2020 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego na Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia - „Karpatia Bank Spółdzielczy”.

Zmieniona nazwa to symboliczne otwarcie zaakceptowanego przez jego właścicieli nowego rozdziału w historii naszego Banku.

Wierzymy, że nowa marka przypadnie wszystkim Klientom do gustu i będzie jeszcze lepiej odpowiadała na ich potrzeby, czego skutkiem będzie dostosowanie poszczególnych obszarów działalności Banku do rozszerzonego terenu jego działania.

 „Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia” jak sama nazwa określa - ma na celu wskazanie łączności i synergii banków spółdzielczych wywodzących swe korzenie z Karpat, w których skład wchodzą Beskidy - Sądecki i Żywiecki, a pośród nich właśnie nasze Tatry. Dla nas utrzymanie wartości narodowych, kultury regionalnej i cech dynamicznej przedsiębiorczości jest spójne i ważne.

W nowej nazwie podkreślamy naszą tożsamość z wartościami i tradycją spółdzielczości finansowej naszych partnerów, którzy zdecydowali się przystąpić do współpracy i budowania Banku mogącego sprostać Państwa wymaganiom o czym już informowaliśmy  https://alebank.pl/jakim-bankiem-bedzie-karpatia/?id=331841&catid=25930

Zmiana nazwy Banku to jednocześnie kontynuacja procesu konsolidacji i ujednolicania nazewnictwa, która to zapoczątkowana została przez członków łączących się banków spółdzielczych, przy aprobacie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS oraz zgodzie  Komisji Nadzoru Finansowego  https://www.tatrzanskibs.pl/aktualnosci/komunikat-knf-w-sprawie-konsolidacji-bankow

Równolegle do prowadzonego programu integracji, Karpatia Bank będzie również kontynuował działania zmierzające do realizacji celów wynikających ze strategii „Bezpiecznie, nowocześnie i razem”. Jej głównym założeniem jest koncentracja na kliencie oraz przyspieszona transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju oraz zmniejszenie wykluczenia finansowego na obsługiwanym przez nas regionie.

Karpatia Bank podkreśla, że zmiana nazwy nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmieniają się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart, numery PIN czy hasła do usług bankowości internetowej i mobilnej.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom za zaufanie, bez względu na to, czy są z nami od tygodnia, miesiąca czy od bardzo dawna. To właśnie dzięki Państwu możemy wspólnie budować przyszłość naszych małych ojczyzn.

Dzięki Państwu możemy zmieniać się na lepsze, gdyż zasługujecie Państwo na najlepszą obsługę, a korzystanie z usług bankowych nie musi być zawsze takie drogie i skomplikowane, co również jest naszym celem.

 

Pozdrawiamy

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj