Doręczenia elektroniczne

29-10-2021

 Szanowny Kliencie,

Informujemy, że z dniem 5.10.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w skutek której będzie możliwe odbieranie i wysyłanie przez Bank korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów, w tym:

  • przesyłanie danych drogą elektroniczną,
  • uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,
  • ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.

Ustawa ta wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

PUBLICZNA USŁUGA REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO to usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej  i skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

O swoim adresie do doręczeń elektronicznych powiadomimy Cię do dnia  30.09.2022 r., natomiast od  1.10.2022 r. Bank będzie posiadał tzw.

  • adres do doręczeń elektronicznych

ADRES DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH to adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

  • skrzynkę do doręczeń

SKRZYNKA DORĘCZEŃ to narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

dzięki którym wymiana dokumentów będzie łatwiejsza. Jednocześnie informujemy, że wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, a także poprzez bankowość elektroniczną i podczas osobistych wizyt w placówkach.

Więcej informacji możesz uzyskać  TUTAJ

 

 

Logo

Znajdziesz nas też tutaj