Skip to main content
  • - Aktualności
  • Komunikat dot. obowiązku dokonywania weryfikacji przez bank numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Komunikat dot. obowiązku dokonywania weryfikacji przez bank numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

31-05-2024

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r., bank ma obowiązek dokonać weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL w następujących sytuacjach:

  • przed zawarciem umowy m.in. o rachunek lub kredyt,
  • przed wypłatą gotówki z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony odmówimy zawarcia umowy lub wstrzymamy wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia przez Ciebie dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Jak zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL
Zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL możesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ramach portalu internetowego usług dla Obywateli, w aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj