Wakacje kredytowe - informacje

28-07-2022

WAKACJE KREDYTOWE

Wniosek o wakacje kredytowe można składać już od 29 lipca 2022 r. za pomocą serwisu internetowego eBank (dotyczy kredytów hipotecznych w których Wnioskodawca jest jedynym figurującym w umowie Kredytobiorcą) lub osobiście w placówce Banku.

Można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu można zawiesić:
  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Uwaga: jeżeli Wniosek zostanie złożony w dniu płatności raty, należy go złożyć nie później, niż do godziny 13.00 (dotyczy również wniosków składanych w formie elektronicznej, w tym poprzez system eBank).
 • Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem złożenia w banku wniosku na okres w nim wskazany (nie dotyczy wniosków złożonych przed 1.08.2022 r.)
 • Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:
  • umowę kredytu została zawarta przed 01.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie trzeba realizować płatności związanych z umową której zawieszenie dotyczy – Bank nie naliczy odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
 • Okres kredytowania i daty umowne Bank przedłuży o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie trzeba podpisywać aneksu.
 • Jeżeli Kredytobiorca  planuje zawarcie aneksu do umowy, proponujemy wystąpienie z taką inicjatywą przed lub po okresie zawieszenia.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

      >> Kliknij aby pobrać  formularz "Wniosku o wakacje kredytowe" 

 Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

Znajdziesz nas też tutaj