Skip to main content

Zebranie Sądeckiej Grupy Członkowskiej

25-05-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 15:30 w placówce Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA (I piętro) w Muszynie, ul. Piłsudskiego 8, odbędzie się:

ZEBRANIE SĄDECKIEJ GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ

z terenu:  Miasta Muszyna, Gminy Muszyna (Leluchów , Dubne, Powroźnik, Wojkowa, Jastrzębik, Złockie, Szczawnik, Andrzejówka , Żegiestów, Milik), Miasta Krynica-Zdrój , Gminy Krynica Zdrój (Berest, Czyrna, Piorunka, Tylicz, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Polany) oraz spoza terenu Gmin Muszyna i Krynica Zdrój.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2022 rok, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku za 2022 rok.
 6. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7.  Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 9. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

                                                                                                                                                Zarząd Banku Spółdzielczego

Ziem Górskich Karpatia

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj