Zebranie Tatrzańskiej Grupy Członkowskiej

25-05-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 02 czerwca 2023 r. o godz. 15.30  w sali obrad Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA (II piętro) w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 55, odbędzie się:

ZEBRANIE TATRZAŃSKIEJ  GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ

w skład, której wchodzą członkowie Banku z Gmin:  Bukowina Tatrzańska,  Poronin, Biały Dunajec , Nowy Targ,  miasto Zakopane oraz pozostałe miejscowości wchodzące w skład Grupy.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2022 rok, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku za 2022 rok.
 6. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7.  Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 9. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Zarząd Banku Spółdzielczego

Ziem Górskich Karpatia

Znajdziesz nas też tutaj