Aktualności

ZEBRANIE TATRZAŃSKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej I Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 55  (nowy budynek Banku), odbędzie się  ZEBRANIE TATRZAŃSKIEJ GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ  w skład, której wchodzą członkowie Banku z Gmin Bukowina Tatrzańska,  Poronin, Biały Dunajec , Nowy Targ miasto Zakopane oraz pozostałe miejscowości.

 

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór prezydium Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
  5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno- finansowej Banku za 2020 rok.
  6. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
  9. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
Ziem Górskich KARPATIA